Integritetspolicy

På Royal Park Stockholm arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (​GDPR​). Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets produkter och tjänster.

Behandling av personuppgifter

För att kunna boka och/eller köpa tjänster och/eller produkter hos Royal Park Stockholm måste du eller ditt företag/din verksamhet finnas registrerade som kund hos oss.

Dessa personuppgifter används för att administrera tjänster, information och marknadsföring. Personuppgifter används också för att analysera, kategorisera och kvalitetssäkra kunders beteende i de digitala kanalerna, samt för att sammanställa statistik.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Royal Park Hotel AB (559000-0401) BOX 4026, 169 04 Solna, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när du själv eller ditt företag registreras som kund, när du bokar eller köper någon av våra tjänster, gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, deltar i tävlingar, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event m.m. Det kan till exempel omfatta, inkluderande men inte begränsat till; kontaktinformation, organisationsnummer eller personnummer samt betalningsinformation. I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att registrera dig som kund/kontaktperson
 • För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster
 • För att bearbeta dina beställningar, leveranser
 • För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
 • För att hantera bokningar av event, träning, behandlingar, utbildningar, prenumerationer
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev eller annaninformation/kommunikation
 • För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
 • För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund eller ansluts till nyatjänster
 • För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information
 • För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våraerbjudanden och tjänster
 • För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Dock kan dina uppgifter komma att användas för marknadsföringsändamål av andra bolag inom den koncern som bolaget tillhör.

Personuppgifter kan överföras till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Vad är cookies och hur använder vi det?

På delar av vår webbplats används cookies för att optimera ditt besök på sidan samt ge dig som besökare tillgång till extra funktioner som exempelvis möjligheten att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, ​www.pts.se​ och på ​www.minacookies.se​.

Länkar

Det kan finnas länkar och referenser till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

×